75 – urteurrena
Inicio / Erdi mailako zikloak / Instalazio elektriko eta automatikoak

Instalazio elektriko eta automatikoak


Eraikinetan telekomunikazio-azpiegiturak, behe-tentsioko instalazio elektrikoak, makina elektrikoak eta sistema automatizatuak muntatzea eta mantentzea, betiere indarrean dagoen araudia eta erregelamentazioa aplikatuz, kalitate, segurtasun eta laneko arriskuetako protokoloak aintzat hartuz, eta funtzionalitatea eta ingurumenarekiko errespetua ziurtatuz.

Lanbide Modulua Ordu-eslepeina Kurtsoa
0232 Industria-automatismoak 264
0233 Elektronika. 132
0234 Elektroteknia 198
0235 Barneko instalazio elektrikoak 297
0236 Banaketa-instalazioak 105
0237 Etxebizitzetako eta eraikinetako telekomunikazio-azpiegitura komunak 105
0238 Instalazio domotikoak 126
0239 Eguzki-instalazio fotovoltaikoak 66
0240 Makina elektrikoak 126
E100 Ingeles teknikoa 33
0241 Laneko prestakuntza eta orientabidea 105
0242 Enpresa eta ekimen sortzailea 63
0243 Lantokiko prestakuntza 380
Zikloa Guztira 2000

Honako IKASKETA HAUEK EGITEN JARRAITU dezakezu:

 • Lanbide-espezializazioko ikastaroak.
 • Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo bat.
 • Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
 • Batxilergoa, haren edozein modalitatetan.

 

LAN-IRTEERA hauek izan ditzakezu:

 • Instalatzaile eta mantentzaile argiketaria.
 • Eraikuntzako argiketaria.
 • Industria-argiketaria.
 • Mantentze-argiketaria.
 • Sistema domotikoetako instalatzailea eta mantentzailea.
 • Antenen instalatzailea eta mantentzailea.
 • Etxebizitza-eraikinetako telekomunikazioen instalatzailea.
 • Ekipo eta instalazio telefonikoetako instalatzailea eta muntatzailea.
 • Eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioen muntatzailea.

Profesional hau gai izango da:

 • Aginteko eta potentziako oinarrizko zirkuituak konfiguratzeko, elementuak hautatuz eta
  eskemak eginez.
 • Automatismo-zirkuituak muntatzeko, eskemak interpretatuz eta funtzionamendua egiaztatuz.
 • Koadroak eta lotzen zaizkien sistema elektrikoak muntatzeko, dokumentazio teknikoa
  interpretatuz eta funtzionamendua egiaztatuz.
 • Instalazioetan matxurak eta disfuntzioak aurkitzeko eta konpontzeko.
 • Kontrol programagarria duten sistema automatikoak muntatu eta mantenua egiteko.
 • Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzeko.

 

 

Familia: Elektrizitatea eta Elektronikoa

Iraupena: 2000 ordu, 2 ikasturte, hauetatik 380 h lantokietan.

Eredua: A

Informazioa eskatu