75 – urteurrena
Inicio / Goi mailako zikloak / Animazio Soziokulturala eta Turistikoa

Animazio Soziokulturala eta Turistikoa


Giza garapenerako esku-hartze proiektuak programatu, antolatu, dinamizatu eta ebaluatu. Horretarako talde dinamikak aplikatuz eta giza baliabideak, kulturalak eta aisialdirako baliabideak erabiliz.

Lanbide Modulua Ordu-eslepeina Kurtsoa
0020. Lehen laguntzak 66 1.a
0179. Ingelesa 165 1.a
0344. Gizartean parte hartzeko metodologia 132 1.a
1123. Aisialdiko eta denbora libreko jarduerak 132 1.a
1124. Talde-dinamizazioa 132 1.a
1128. Gizarte-garapena 132 1.a
1131. Animazio soziokulturalaren testuingurua 132 1.a
1133. Laneko prestakuntza eta orientabidea 99 1.a
1125. Kultura-animazioa eta -kudeaketa 200 2.a
1126. Animazio turistikoa 140 2.a
1129. Gazteentzako informazioa 100 2.a
1130. Gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea gazteekin 100 2.a
1134. Enpresa eta ekimen sortzailea 60 2.a
1132. Animazio soziokulturaleko eta turistikoko proiektua 50 2.a
1135. Lantokiko prestakuntza 360 2.a
Zikoa Guztira 2000

Honako IKASKETA HAUEK EGITEN JARRAITU dezakezu:

 • Lanbide-espezializazioko ikastaroak.
 • Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
 • Unibertsitate-ikasketak, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

LAN-IRTEERA hauek izan ditzakezu:

 • Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko koordinatzailea eta zuzendaria.
 • Kanpalekuen, gazte-aterpeen, kolonia-etxeen, abeletxe-eskolen, gaztelekuetako gelen eta natura-eskolen koordinatzailea eta zuzendaria.
 • Gizarte- eta kultura-animatzailea.
 • Gizarte-dinamizatzailea.
 • Elkarte-sektorerako aholkularia.
 • Gizarte-teknikaria.
 • Kultura-zerbitzuetako teknikaria.
 • Gazteentzako informatzailea.
 • Hoteleko animatzailea.
 • Ikuskizunetako eta gau-jaietako animatzailea.
 • Turismo-konplexuetako aire zabaleko olgeta-jardueren animatzailea.
 • Turismo-animazioko saileko burua.

Profesional hau gai izango da:

 • Jardun soziokulturaleko proiektuak egiteko, testuingurutik eta pertsona hartzaileengandik jasotako informazioa abiapuntu izanik, eta jenero-ikuspegia txertatuz.
 • Jardun soziokulturaleko proiektuak sustatzeko eta hedatzeko espazioak, estrategiak eta materialak diseinatzeko.
 • Animazio soziokulturaleko eta turistikoko sailak, programak eta jarduerak antolatzeko.
 • Jardun soziokulturaleko proiektuetako monitore-taldeak sortu, dinamizatu eta gainbegiratzeko.
 • Jarduera ludikoak eta kulturalak diseinatu, ezarri eta ebaluatzeko, beharrezkoak diren baliabideak antolatuz.
 • Gazteei zuzendutako gizarte eta hezkuntza-jarduerak diseinatu, ezarri eta ebaluatzeko, aukera-berdintasuna uztartuz.
 • Taldeak dinamizatzeko, parte-hartzea sustatuz eta dinamizatzeko teknikak aplikatuz.
 • Ezbeharretan eta larrialdietan, lehen laguntzaren arloan ezarritako protokoloak aplikatzeko.
 • Taldean lan egiteko eta arazoei aurre egiteko.

Familia: Gizarte eta kultura zerbitzuak

Iraupena: 2000 ordu, 2 ikasturte, hauetatik 380 h lantokietan.

Eredua: D

Informazioa eskatu