75 – urteurrena
Inicio / Erdi mailako zikloak / Mikroinformatika-sistemetako eta sareetako teknikaria

Mikroinformatika-sistemetako eta sareetako teknikaria


Mikroinformatika-sistemak, bakartuak edo sarekoak, eta ingurune txikietako sare lokalak instalatzea, konfiguratzea eta mantentzea, horien funtzionaltasuna ziurtatuta eta ezarrita dauden kalitateko eta segurtasuneko.

Lanbide Modulua Orduak Kurtso
0221 Tresneriamuntatzea eta mantentzea 231
0222 Postu bakarreko sistema eragileak 165
0223 Bulegotika-aplikazioak 231
0225 Sare lokalak 231
0226 Informatika-segurtasunak 99
E100 Ingeles teknikoa 33
0224 Sareko sistema eragileak 168
0227 Sareko zerbitzuak 189
0228 Web aplikazioak 105
0229 Laneko prestakuntza eta orientabidea 105
0239 Enpresa eta ekimen sortzailea 63
0231 Lantokiko prestakuntza 380
Zikloa Guztira 2000

Honako IKASKETA HAUEK EGITEN JARRAITU dezakezu:

 • Lanbide-espezializazioko ikastaroak.
 • Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo bat.
 • Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
 • Batxilergoa, haren edozein modalitatetan

Profesional hau gai izango da:

 • Mikroinformatika-sistemetan oinarrizko softwarea instalatzeko eta konfiguratzeko.
 • Sare lokaleko elementuak ezarritako prozeduren arabera instalatzeko, konfiguratzeko eta egiaztatzeko.
 • Helburu orokorreko informatika-paketeak eta aplikazio espezifikoak instalatzeko, konfiguratzeko eta mantentzeko.
 • Erabiltzaileari erraztasunak emateko helburu orokorreko informatika-paketeak eta aplikazio espezifikoak erabiltzeko.
 • Mikroinformatika-sistemak muntatzeko eta konpontzeko, oinarrizko softwareak instalatuz eta konfiguratuz.
 • Mikroinformatika-tresneria muntatzeko, ekipamenduak konponduz eta handituz.
 • Sare lokalaren komunikazio-prozesuak monitorizatzeko.
 • Sare pribatuen eta sare publikoen arteko konexio-prozesuak egiteko.
 • Informatika-sistemetan azpisistema fisikoa mantentzeko eta erregulatzeko, azpisistemen segurtasuna mantenduz.
 • Bezeroaren oinarrizko softwarean eta aplikazio-softwarean administratzeko eta mantentzeko prozedurak gauzatzeko.


LAN-IRTEERA hauek izan ditzakezu:

 • Informatika-tresneriaren teknikari instalatzaile konpontzailea.
 • Informatika-euskarriko teknikaria.
 • Datu-sareen teknikaria.
 • Mikroinformatika-sistemetako periferikoen konpontzailea.
 • Mikroinformatikako saltzailea.
 • Telelaguntzako operadorea.
 • Sistema-operadorea

Familia: Informatika eta komunikazioak

Iraupena: 2000o

Eredua: D

Informazioa eskatu