75 – urteurrena
Inicio / Erdi mailako zikloak / Mekanizazioa

Mekanizazioa


Txirbil-harroketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko mekanizazio-prozesuak gauzatzea, makina-erremintak prestatu, programatu eta maneiatuta, lortutako produktua egiaztatuta, eta kalitate, segurtasun eta ingurumen babeseko zehaztapenak beteta.

Lanbide Modulua Ordu-eslepeina Kurtsoa
0001. Mekanizazio-prozesuak 165 1.a
0004. Txirbil-harroketa bidezko fabrikazioa 363 1.a
0005. Sistema automatizatuak 165 1.a
0006. Metrologia eta saiakuntzak 132 1.a
0007. Interpretazio grafikoa 132 1.a
0008. Ingeles teknikoa 33 1.a
0002. Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa 252 2.a
0003. Urraduraren, elektrohigaduraren, ebaketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko fabrikazioa 210 2.a
0009. Laneko prestakuntza eta orientabidea 105 2.a
0010. Enpresa eta ekimen sortzailea 63 2.a
0011. Lantokiko prestakuntza 380 2.a
Zikoa Guztira 2000

Honako IKASKETA HAUEK EGITEN JARRAITU dezakezu:

 • Lanbide-espezializazioko ikastaroak.
 • Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo bat.
 • Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
 • Batxilergoa, haren edozein modalitatetan.

LAN-IRTEERA hauek izan ditzakezu:

 • Makina-erreminten langile doitzailea.
 • Metalen leuntzailea eta erreminten zorrotzailea.
 • Metalak lantzeko makinen eragilea.
 • Makina-erreminten eragilea.
 • Industria-roboten eragilea.
 • Erreminten fabrikazioko langileak, mekanikariak eta doitzaileak, eredugile matrizegileak eta antzekoak.
 • Tornularia, fresatzailea eta mandrinatzailea.

Profesional hau gai izango da:

 • Txirbil harroketa bidezko makina erreminta ezberdinak erabiltzeko, planoetan definitutako produktuaren espezifikazioak kontutan izanik.
 • Informazio teknikoa kontutan izanik mekanizazio prozesuak definitzeko.
 • CNC makinak erabiltzeko, mekanizazio kontrol berriak erabiliz.
 • Makina-erreminten prestatu eta programatzeko.
 • Planoak definitu eta interpretatzeko.
 • Egin beharreko piezaren ezaugarrien arabera neurgailuak aukeratu eta erabiltzeko (metrologia).
 • Eskema elektriko, pneumatiko eta hidraulikoak interpretatu eta montatzeko.
 • Taldean lan egiteko eta arazoei aurre egiteko.

Familia: Fabrikazio mekanikoa

Iraupena: 2urte / 2000 ordu

Eredua: B+

Informazioa eskatu